I Den Här Artikeln:

Den marginella benägenheten att konsumera, eller MPC, och den marginella benägenheten att spara, eller MPS, är ekonomiska begrepp som mäter utgifter och besparingar. Ekonomer och regeringsledare anser MPC och MPS på nationell nivå för att fastställa penning- och finanspolitik. Men beräkning av MPC och MPS på en personlig nivå kan hjälpa konsumenterna att hantera sina pengar och ställa finansiella mål.

Geni

MPS till MPC är alltid lika med en.

Marginalförmåga att konsumera

MPC är den del av inkomst som en individ konsumerar i stället för att spara. Formeln för MPC är konsumerad inkomst dividerad med totalinkomst. Tänk till att en konsument tjänar 50 000 dollar per år och spenderar 40 000 dollar per år. Konsumentens MPC är 40 över 50 eller 80 procent.

Marginalförmåga att spara

MPS är inversen av MPC. MPS mäter den del av inkomst som en individ sparar. För att beräkna MPS, dela in inkomst sparad av total inkomst. I föregående exempel spenderar konsumenten $ 40 000 per år och sparar $ 10 000. Därför är hennes MPS 10 över 50 eller 20 procent.


Video: Note Edit