I Den Här Artikeln:

Beloppet av ett företags kundfordringar på balansräkningen är det belopp som kunderna är skyldiga till för produkter och tjänster som de köpt från företaget på kredit. För att matcha ett företags kostnader till den redovisningsperiod där det tjänar sina intäkter måste ett företag uppskatta den del av kundfordringar som kunderna inte kommer att betala, kallad ersättning för osäkra konton. Netto fordringar är summan av kundfordringar som företaget sannolikt kommer att samla in från sina kunder. Beräkna detta belopp från ett företags balansräkning.

Steg

Hitta ett företags kundfordringar som listas i den aktuella tillgångssektionen i balansräkningen. Antag exempelvis att ett företag har 500 000 dollar i kundfordringar.

Steg

Hitta bolagets ersättning för osäkra konton eller reservera för osäkra konton som anges under kundfordringar i den aktuella tillgångssektionen i balansräkningen. I exemplet, anta att företaget har $ 30.000 i ersättning för tveksamma konton.

Steg

Subtrahera bolagets ersättning för osäkra konton från sin kundfordran för att beräkna sina nettofordringar. I exemplet subtrahera $ 30,000 från $ 500,000 för att få $ 470,000 i netto fordringar.


Video: