I Den Här Artikeln:

Näringsskatter, även kända som försäljningsskatter, införs typiskt av statliga och lokala myndigheter för att höja intäkterna för statliga funktioner. Många gånger läggs kostnaden för momsen till priset. Vissa butiker listar dock priset på varor med den moms som redan ingår. För att beräkna nettosalgspriset innan detaljhandelskatten läggs till måste du veta priset inklusive skatt och skattesats.

Hur man beräknar netto försäljningspris före detaljhandelskatt: detaljhandelskatt

Några snabba beräkningar är allt som behövs för att beräkna priser före skatt.

Steg

Se upp försäljningsskattesatsen för ditt område genom att kontakta din statliga avdelning för intäkter och lokala avdelningar för intäkter.

Steg

Dela den totala försäljningsskattesatsen med 100 för att konvertera den från en procentsats till ett decimaltal. Till exempel, om den totala försäljningsskatten motsvarar 5,6 procent, skulle du dela 5,6 med 100 för att få 0,056.

Steg

Lägg till 1 till procenten. Om du fortsätter med exemplet skulle du lägga till 1 till 0.056 för att få 1.056.

Steg

Dela det totala priset med resultatet ovanifrån för att beräkna nettosalgspriset före detaljskatt. Om du avslutar exemplet, om din totala kostnad var 126,72 dollar, skulle du dela 126,72 med 1,056 för att finna att nettosalgspriset före detaljskatt skulle vara $ 120.


Video: