I Den Här Artikeln:

Normaliserat resultat är avsett att fungera som en exakt mått på ett företags nuvarande ekonomiska situation. Ekonomins upp- och nedcykler beaktas vid beräkning av normaliserat resultat. Det finns ingen exakt formel för att hitta ett företags normaliserade intäkter, men du kan använda några grundläggande statistik för att uppskatta en organisations nuvarande nivå av rikedom. Normaliserat resultat hänvisas vanligtvis vid försäljning av ett företag eller företag.

Hur man beräknar normaliserade intäkter: exakt

Uppskatta ett företags normaliserade resultat.

Steg

Se bolagets senaste bokslut för att hitta dess resultat före skatt.

Steg

Lägg till summan av engångskostnader till nettoresultatet från steg 1. Engångskostnader är några ovanliga kostnader från föregående år som inte förväntas inträffa igen, inklusive kostnader som används för skador eller nödsituationer.

Steg

Lägg till lön från bolagets ägare till summan från steg 2.

Steg

Uppskatta hur mycket det skulle kosta att få en annan person eller en tredje part organisation att driva företaget.

Steg

Dra av det belopp du uppskattade i steg 4 från summan du hittade i steg 3. Totalt är det ungefärliga normaliserade resultatet för företaget eller företaget.


Video: Små och stora rapportrökare | Börslunch 18 oktober