I Den Här Artikeln:

Det är viktigt att veta antalet kilometer du pendlar på för att arbeta så att du kan dra av dina körkostnader vid skattetid. Från och med 1 januari 2011 tillåter Internal Revenue Service individer, småföretagare och andra skattebetalare att dra av den federala standardkalkylen för körsträcka för varje mil som körs till och från jobbet. Om du överväger om du vill acceptera ett nytt jobbbud, kanske du vill jämföra det totala antalet miles du pendlar till för din nuvarande arbetsgivare jämfört med vad det skulle behöva för den potentiella arbetsgivaren.

Steg

Bestäm hur många rundturer du reser per pendlingsdag. Hitta antalet miles mellan ditt hus och ditt jobb med hjälp av en online-räknare. Beräkna runda mil genom att fördubbla enkelvägsmiljöerna.

Steg

Bestäm antalet pendeldagar du reser per månad. Om ditt schema ändras anger du det genomsnittliga antalet pendlingsdagar du reser per månad.

Steg

Multiplicera antalet avgångstimmar du reser per pendlingsdag med antalet pendlingsdagar du reser per månad.

Steg

Multiplicera resultatet i steg 3 med det totala antalet månader - 12 - om ett år för att bestämma det totala antalet miles du pendlar till för att arbeta varje år.


Video: