I Den Här Artikeln:

Aktiens nominella värde är ett pris som bolaget ställer på sitt lager vid införlivandet. I allmänhet måste ett bolag avslöja sin akties nominella värdebalansräkningen. Om företaget emellertid inte avslöjar detta belopp är det möjligt att beräkna paravärdet. För att beräkna nominellt värde måste du veta hur mycket stamaktier som är utestående och balansräkningen av stamaktier. Båda uppgifterna är lättillgängliga i bolagets bokslut.

Hur man beräknar parvärde: nominella

Företagen måste sälja sina aktier över nominellt värde, eller aktieägarna kan möta ansvarsfrågor.

Steg

Hitta det bokförda värdet av stamaktien på bolagets balansräkning. Var försiktig med siffrorna eftersom de ofta är i tusentals dollar för att eliminera användningen av för många nollor. Ett företags balansräkning visar till exempel stamaktier värderade till $ 1000 i tusentals dollar. Detta är faktiskt $ 1 000 000.

Steg

Hitta antalet utestående stamaktier i balansräkningen. I exemplet har företaget 500 000 utestående aktier.

Steg

Dela det bokförda värdet av de gemensamma aktierna med antalet utestående aktier. I exemplet är $ 1 000 000 dividerat med 500 000 lika med 2 USD per aktievärde.


Video: Räkna ut omkretsen på en oregelbunden figur med ett par okända.