I Den Här Artikeln:

När du hyr ut egendom, till exempel med biluthyrning, måste du betala mer pengar än du använder tillgången. För att räkna ut hur mycket du ska skulda varje månad måste du beräkna pengafaktorn på hyresavtalet. Du vill ha den lägsta räntan möjligt för finansieringsfaktorn. Ju mindre räntesatsen, desto mindre pengar behöver du betala.

Hur man beräknar betalningsfaktorn: måste

Pengarfaktor är viktigt för billån.

Grundläggande formel

Steg

Bestäm leasingavgiften från ditt leasingavtal.

Steg

Hitta lånets löptid på kontraktet.

Steg

Dela upp leasingavgiften med lånets löptid.

Specifik formel

Steg

Lägg till dina kapitalkostnader till tillgångens restvärde. Nettokapitalkostnaderna är de belopp du betalar för hyresavtalet. Återstående värde är det belopp som tillgången är värd vid periodens slut.

Steg

Multiplicera beloppen från steg 1 med den period som leasingavtalet omfattar. Detta är din finansieringsfaktor.

Steg

Fördela leasingavgiften från ditt leasingavtal med finansieringsfaktorn från steg 2 för att hitta betalningsfaktorn.


Video: