I Den Här Artikeln:

Bestäm hur många lager du vill köpa. Aktier handlar i allmänhet om vad som kallas "brädspel", som är grupper på 100. Handel med ett annat belopp än ett brädspel kan leda till extra avgifter. För denna artikels skull kommer vi att säga att du köper 100 aktier till $ 1 per aktie.

Steg

Beräkna ditt inköpspris. Att köpa 100 aktier till $ 1 per aktie kostar 100 dollar. Till det här priset måste du lägga till mäklarekommissionen för inköpet. Provisionerna varierar från mäklare till mäklare, och de ändras också beroende på huruvida handeln är avslutad av dig själv eller assisterad av en mäklare. För detta exempel använder vi en provision på $ 15 eller 15 cent per aktie. Således är din totala kostnad för transaktionen 115 dollar. Ditt nya aktiekurs är 115/100 = 1,15 USD, vilket motsvarar kostnaden för aktierna och provisionen.

Steg

Ange ett försäljningspris. Eftersom ditt köp kostar 15 cent per aktie kommer kostnaden att vara densamma när du säljer. Därför måste du sälja minst $ 1,31 för att få en liten vinst.


Video: Trading Direkt 2017-05-09 Spännande läge i USA - VIX under 10