I Den Här Artikeln:

Konsumtionen används vanligen vid beräkningen av BNP (bruttonationalprodukt). BNP är en ekonomisk term som hänvisar till nationell inkomst och produktion för ett lands ekonomi. Definierad som det totala marknadsvärdet för alla slutliga varor och tjänster som produceras är BNP: s BNP: BNP = konsumtion + bruttoinvestering + statliga utgifter + (export? Import). Konsumtionen splittras vanligtvis mellan privat konsumtion och offentlig konsumtion.

Hur man beräknar per capitaförbrukning: konsumtion

Konsumtion per capita

Steg

Bestäm privat konsumtion i USA, mätt i dollar. Detta nummer publiceras varje kvartal av Bureau of Economic Analysis av U.S. Department of Commerce. Titeln på rapporten heter "Bruttonationalprodukt." Se Resurser för en länk.

Steg

Bestäm regeringens konsumtion i USA, mätt i dollar. Detta är också listat på rapporten publicerad av presidiet för ekonomisk analys.

Steg

Lägg till personlig och regeringskonsumtion i dollar för att få total konsumtion i USA.

Steg

Bestäm amerikanska befolkningen. Det numret rapporteras av folkräkningsbyrån. Se Resurser för en länk.

Steg

Dela den totala konsumtionen i dollar av den totala befolkningen för att få konsumtion per capita.


Video: