I Den Här Artikeln:

De Konsumentprisindex är ett mått på övergripande prisnivåer för varor och tjänster i en ekonomi. Indexet representerar det genomsnittliga priset som betalas för en grupp på 200 varor och tjänster och släpps månatligen av presidiet för arbetsstatistik. Ekonomer använder KPI som en ekonomisk indikator och justerar värdet av andra index. KPI används också för att anpassa levnadskostnaderna för konsumentersättning, såsom socialförsäkring och andra statliga förmåner.

Data och beräkning

Gå till BLS webbplats för att hitta data om indexets värde vid de specifika tider du vill mäta. Anslut dina värden till följande ekvation:

Procentuell förändring av KPI = (slutvärde av index - startvärde för indexet) / startvärde för indexet x 100

Exempel

Om du vill beräkna den procentuella förändringen i KPI mellan december 2013 och december 2014 kan du gå till BLS-webbplatsen för att hitta KPI var 233.049 i december 2013 och 234.812 i december 2014. Hitta procentändringen med följande ekvation:

Procentuell förändring i KPI = (234.812 - 233.049) / 233.049 x 100

Den procentuella förändringen i KPI mellan december 2013 och december 2014 var 0,756%.


Video: Index och KPI