I Den Här Artikeln:

Resultatet före skatt beräknas genom att ett företags kostnader avdragas från intäkterna utan beaktande av bolagsskatt. Fasta kostnader, återbetalningar av långfristiga skulder och försäkringar, rörliga kostnader - såsom löner, reklam och kontokostnader - samt icke-kontanta kostnader som avskrivningar ingår alla i beräkningen av vinst före skatt. Företagare använder ofta den siffran för att avgöra om medel finns tillgängliga för tilläggsansvarig ersättning och aktieägare utdelningar.

Steg

Beräkna bruttovinsten genom att subtrahera kostnaden för varor sålda från intäkter. Kostnaden för sålda varor består av utgifter som material, underleverantörer, direktarbete och andra arbetskostnader direkt relaterade till slutprodukten. Kostnaden för sålda varor är inte relevant för professionella eller servicerelaterade företag.

Steg

Dras av bolagets försäljnings-, allmänna och administrativa kostnader från beräknad bruttovinst. Försäljnings-, allmänna och administrativa kostnader inkluderar hyror, verktyg, kontorsutgifter, tjänstemän och kontors lön och relaterade löneskatter. Det resulterande värdet representerar EBITDA, eller resultat före räntekostnader, skatter, avskrivningar och avskrivningar.

Steg

Avdrag för räntekostnader, avskrivningar och avskrivningar från EBITDA för att nå resultatet före skatt eller vinst före skatt.


Video: Räntabilitet på totalt kapital och på eget kapital (3b)