I Den Här Artikeln:

Begreppet nuvärde är enkelt, även om du kanske inte är bekant med termen. Om någon erbjuder dig $ 1000 idag eller $ 1000 på fem år, kommer du förmodligen att välja att ta $ 1000 i dag. Du förstår själv att $ 1000 idag och $ 1000 på fem år inte är samma sak. Om emellertid någon erbjuder dig mer än $ 1000 på fem år, kanske du frestas att vänta. Det är begreppet intresse, och vid något tillfälle kommer räntan som uppnås genom att vänta fem år att vara tillräckligt hög för att du väljer att vänta. Om valet var mellan $ 1000 idag och $ 10.000 på fem år, skulle nästan alla välja att vänta fem år.

Värdet på en dollar idag är dess nuvärde (PV) och värdet av en dollar i framtiden är dess framtida värde (FV). Skillnaden mellan dessa två tal bestäms av en ränta (I) och tid (N).

Nuvarande värdeformel och exempel

Formel:

PV = FV / (1 + I) N

Anta att du kommer att behöva $ 50,000 på 10 år för att betala för collegeundervisning. Hur mycket behöver du sätta in på ett konto som tjänar 8% per år idag för att uppnå detta mål? Ersätt 50.000 för FV, 0,08 för I och 10 för N i PV ekvationen.

PV = $ 50 000 / (1,08)10

PV = 23,160 USD


Video: Nuvärdemetoden eller nuvärdesmetoden, diskontering