I Den Här Artikeln:

Om du förstår tidvärdet av pengakonceptet kan du också förstå teorin bakom nuvärdet av framtida kassaflöden. Nästan något lån består av att göra regelbundna fasta betalningar tillbaka till långivaren. Denna serie av betalningar bestäms av den ränta du betalar långivaren, tidsperioden och beloppet för din första betalning eller insättning. Nuvärdet av dessa betalningar är ditt lånebelopp.

Steg

Granska beräkningen. Formeln för att hitta nuvärdet av framtida kassaflöden (PV) = C * [(1 - (1 + i) ^ - n) / i], där C = kassaflödet varje period, i = räntan, och n = antal betalningar. Detta är kortslutet till den långa versionen.

Steg

Definiera dina variabler. Antag att du vill hitta nuvärdet på $ 100 betalt i slutet av de närmaste 5 åren, till en räntesats om 8 procent. C = $ 100, i = 0,08 och n = 5.

Steg

Beräkna årets nuvärde av kassaflöden. År ett kassaflöde = C ($ C) / (1+ i)) ^ n. Detta motsvarar $ 100 / (1,08) ^ 1 eller $ 92,59. Nuvärdet på $ 100 på ett år är $ 92,59 med 8 procent intresse.

Steg

Beräkna årets två nuvärde av ett kassaflöde. Detta motsvarar $ 100 / (1,08) ^ 2 eller $ 85,73. Nuvärdet på $ 100 på två år är $ 85,73 med 8 procent ränta.

Steg

Beräkna året tre nuvärde av ett kassaflöde. Detta motsvarar $ 100 / (1,08) ^ 4 eller $ 79,38. Nuvärdet på $ 100 på tre år är $ 79,38 med 8 procent ränta.

Steg

Beräkna året fyra nuvärde av ett kassaflöde. Detta motsvarar $ 100 / (1,08) ^ 5 eller $ 73,50. Nuvärdet på $ 100 på fyra år är $ 73,50 med 8 procent intresse.

Steg

Beräkna året fem nuvärde av ett kassaflöde. Detta motsvarar $ 100 / (1.08) ^ 2 eller $ 68.06. Nuvärdet på $ 100 på fem år är $ 68,06 med 8 procent ränta.

Steg

Summa PV för alla 5 år. PV av framtida kassaflöden är $ 399; det vill säga nuvärdet på $ 100 betalat i slutet av de kommande fem åren med 8 procent ränta är $ 399.

Steg

Jämför med den långa formeln, (PV) = C [(1 - (1 + i) ^ - n) / i]. PV = 100 [(1 - (1 +.08) ^ - 5) /. 08] = $ 399. Nuvärdet på $ 100 betalat i slutet av de närmaste fem åren är $ 399.


Video: Nuvärdemetoden eller nuvärdesmetoden, diskontering