I Den Här Artikeln:

Resultaträkningen avser förhållandet mellan investeringens förväntade vinst eller en serie investeringar till kostnaden för investering eller investeringar. Ju större det första numret (vinst) till det andra talet (förlusten) desto bättre är förhållandet. Om förhållandet någonsin vänds, med förlusten större än vinsten, ger investeringen en nettoförlust av kapital. Typiskt betraktas ett förhållande av minst 2: 1 eller mer ideellt 3: 1 som ett tecken på att investerings- eller investeringsstrategin har lyckats.

Steg

Bestäm investeringens pris. Till exempel, om 100 aktier av en aktie köps på $ 10 styck, är kostnaden $ 1 000.

Steg

Bestäm vinsten eller förväntade vinster från en investering. Till exempel, om 100 aktier av samma lager når eller förväntas uppgå till 19 dollar per aktie, är vinsten 1,900 dollar.

Steg

Skriv förhållandet mellan vinst och förlust, skrivet som vinst: förlust. Med samma investeringsexempel skulle förhållandet skrivas som 1 900: 1 000.

Steg

Förenkla förhållandet mellan vinst och förlust. Detta kan ofta göras genom att dividera vinsten och förlusten med en gemensam faktor. Till exempel: (1 900: 1000) dividerat med 1000 = 1,9: 1. Detta är resultatförlustförhållandet och det indikerar att investeringen var milt lönsam.


Video: