I Den Här Artikeln:

Fordonets fastighetsskattesatser bestäms på staten eller länsnivå beroende på lagarna där du bor. Fastighetsskatten betalas i allmänhet årligen och är en procentandel av ditt fordons rättvisa marknadsvärde, vilket bestäms av antingen staten eller länsavdelningen som belastar bedömningen av fordonsvärden. Både den procentsats som används för att bestämma skatten och värdet på ditt fordon kan ändras varje år.

Hur man beräknar fastighetsskatt på ett fordon: fastighetsskatt

Din länsrevisor kan bestämma ditt fordons värde för skattemässiga ändamål.

Steg

Besök din statens avdelning för intäkter webbplats för att undersöka fastighetsskatt lagar i ditt tillstånd. Här hittar du information om statens fastighetsskattesats eller information om hur du hittar fordonsskattesatsen i ditt län. Om det inte finns någon fastighetsskatt på fastighetsfordon, kan du behöva kontakta ditt läns revisor för att få din fordons fastighetsskattesats.

Steg

Ta reda på ditt marknadsmässiga marknadsvärde för ditt fordon för innevarande år. Ditt läns revisors kontor / länets skattekontor kan ge dig en bedömning av ditt fordons värde, vilket kommer att användas för att fastställa din fastighetsskatt.

Steg

Multiplicera skattesatsprocenten med ditt fordons bedömda värde. Till exempel om ditt fordon värderas till $ 10.000 och fastighetsskattesatsen är 5%, multiplicera du bara 10.000 med 5% för att få 500 dollar, vilket är vad du är skyldig.


Video: Ava Max - Sweet but Psycho [Official Music Video]