I Den Här Artikeln:

En kommun använder ett utjämningsförhållande, eller betygsätt, för att bedöma fastighetsvärden inom dess jurisdiktion. En utjämningsgrad motsvarar en fastighetens bedömda värde dividerat med marknadsvärdet. En kommun använder vanligtvis det bedömda värdet för att beräkna fastighetsskatt, medan marknadsvärdet är det belopp som fastigheten sannolikt skulle sälja på den öppna marknaden. En fastighets värderingsvärde är vanligtvis lägre än marknadsvärdet. Beräkna din fastighets marknadsvärde baserat på utjämningsgraden i ditt område och din fastighets bedömda värde.

Steg

Bestäm utjämningsgraden som din kommun använder för att bedöma ditt fastighetsvärde. Du kan hitta kursen på kommunens hemsida eller genom att kontakta fastighetsskattemyndigheten. Antag exempelvis att utjämningsgraden är 50 procent i den kommun där din egendom är belägen.

Steg

Bestäm din fastighetens bedömda värde. Det kan hända att du hittar det på en nyhetsbeskattningsavgift eller genom att kontakta din lokala fastighetsskattkonsulent. Anta att ditt fastighetsvärde är $ 175 000 i exemplet.

Steg

Dela ut din fastighets bedömda värde med utjämningsgraden för att beräkna fastighetens marknadsvärde. I exemplet dela $ 175 000 med 50 procent, eller 0,5, vilket resulterar i ett fastighetsvärde på $ 350 000.


Video: