I Den Här Artikeln:

Redundanslön är ett populärt begrepp i Europa, särskilt i Storbritannien. Detta är en betalning som företaget gör till sina uppsatta anställda. Företaget kan ha omorganiserat sig och behöver inte längre dessa anställdas tjänster. Redundanslönen tar hänsyn till lönen hos arbetstagaren i tjänst, längden på hans anställning med företaget och hans ålder vid tidpunkten för uppsägningen.

Steg

Samla in alla nödvändiga uppgifter på den avslutade medarbetaren. Du måste känna till hennes senaste lön som anställd i organisationen, hennes ålder och hur länge hon arbetade med organisationen.

Steg

Beräkna antalet veckor för vilka arbetstagaren är berättigad att betala. Detta beräknas med hjälp av följande formel: "Betalningskoefficient per ålder x Antal års tjänst med organisationen." När det gäller en anställd som är under 22 år har hon rätt till 0,5 veckors lön. När det gäller en anställd som är mellan 22 och 41 år, har hon rätt till en veckas lön. När det gäller en anställd som är 41 år eller äldre har hon rätt till 1,5 veckors lön.

Steg

Multiplicera antalet veckor som beräknats i steg 2 med de veckolöner som arbetstagaren betalades i tjänst. Det maximala beloppet för veckolön som är berättigat till uppsägning är 380 £. Från och med februari 2011 är beloppet £ 400.


Video: