I Den Här Artikeln:

Avkastning på skuld är ett mått på ett företags resultat baserat på hur mycket skuld det har utfärdat eller lånat. Specifikt kan det beräknas som den vinstmängd som genereras från varje dollar av skulden där bolaget har både emitterat (obligationer) och tagit på (lån). Till skillnad från avkastning på eget kapital, där en radpost representerar aktieinnehavet i bolaget, kan långfristig skuld vara i flera former och till olika räntor beroende på emission eller kreditor.

Steg

Titta på den långfristiga skulden för företaget. Långfristig skuld finns i balansräkningen eller i noterna till bokslutet i 10K eller 10Q. Avsnittet kommer att förklara hur mycket skulden tas ut eller utfärdas och antalet år som är förknippade med var och en.

Steg

Se upp nettoinkomsten. Nettoresultat är vanligtvis den sista posten i resultaträkningen som ligger i 10K, 10Q eller årsredovisningen. Specifikt vill du ha nettoinkomst efter skatt.

Steg

Dela upp nettoinkomst med långfristig skuld. Låt oss arbeta genom ett exempel. Om ett företag har en nettoinkomst på $ 10.000 och långfristig skuld (på grund av över 1 år) på $ 100.000, då avkastningen på skulden = $ 10.000 / $ 100.000 =.1 eller 10 procent.


Video: Räkna på ränta och amortering