I Den Här Artikeln:

Aktieägare i ett S-bolag har flera viktiga skatteeffekter. Vinsten eller förlusten av ett S-bolag tillämpas på aktieägarnas personliga avkastning. En aktieägare måste emellertid ha grund för att dra av en S-bolagsförlust. Utdelningar till aktieägare från S-bolag är inte skattepliktiga. Endast vinst är beskattningsbar, oavsett om den distribueras eller inte. Men en fördelning beskattas om den överstiger aktieägarens grund. En aktieägare har en aktiebas och en skuldbas. Den ursprungliga aktiekursen är den del av eget kapital som aktieägaren tillhandahåller. Den ursprungliga skuldbasen är den summa pengar som aktieägaren lånar till S-bolaget. Form K-1 mottas årligen och rapporterar alla komponenter som påverkar aktieägarbasis.

Hur man beräknar S-aktieägarnas bas: aktieägare

En aktieägare i S-bolaget måste beräkna basen varje år.

Stock Basis

Steg

Spela in din start lagerbasis.

Steg

Lägg till din andel av alla typer av skattepliktig inkomst och icke skattepliktig inkomst. Lägg också till dina ökningar av kapitaltillskott.

Steg

Subtrahera eventuella utdelningar av kontanter eller egendom som du fått. Också subtrahera eventuell återbetalning av kapital som du fått.

Steg

Dra av din andel av S-bolagets ej avdragsgilla utgifter.

Steg

Minska basen med din andel av avdragsgilla kostnader som överförs till aktieägarna. Dessa poster påverkar aktieägarna direkt istället för att ansöka om S-bolagsinkomster.

Steg

Applicera på skuldbasis vilket belopp som minskar aktiebasen under noll.

Skuldbas

Steg

Ange ditt startbelopp personligen lånat till S-bolaget.

Steg

Dra tillbaka eventuella återbetalningar från S-bolaget.

Steg

Lägg till några nya belopp som lånas till S-bolaget.

Steg

Applicera någon negativ mängd lagerbas. Minska inte aktieägarbasis under noll.


Video: The Choice is Ours (2016) Official Full Version