I Den Här Artikeln:

Olika företag och organisationer erbjuder olika avgångsvederlag och betalningar vid uppsägning. Det är viktigt att kunna beräkna avgångsvederlag för att veta vad exakt du ska tjäna och ha möjlighet att planera i enlighet med detta. Att beräkna avgångsvederlag är enkelt, men du måste först veta din tim- eller årslön. När du väl vet det kan du beräkna vad du får per månad i avgångsvederlag. Du bör också veta hur många månader du kommer att få avgång. Det beror på hur länge du har arbetat med företaget och företagets särskilda avgångspolicy.

Steg

Multiplicera din timlön med antalet timmar du arbetar per vecka. Om du till exempel arbetar 40 timmar i veckan och gör $ 20 en timme, gör du $ 800 per vecka.

Steg

Multiplicera din veckolön med 52 för att bestämma hur mycket du gör om ett år. Om du redan vet din årslön kan du hoppa över det här steget. Med ovanstående exempel skulle din årslön vara 41.600 dollar.

Steg

Dela din årslön med 12 för att bestämma vad du tjänar per månad. Detta blir din månatliga avgångsvederlag. Med hjälp av exemplet ovan skulle det bli $ 3,466,66 per månad.

Steg

Multiplicera ditt månatliga avgångsvederlag med totalt antal månader du kommer att få avgångsvederlag om du vill räkna ut hur mycket du kommer att göra totalt från avgångsvederlag.


Video: