I Den Här Artikeln:

Aktier representerar en ägarandel i ett offentligt företag. I allmänhet ökar också ökningen av efterfrågan på aktien aktiekursen. En beräkningsanalytiker använder för att mäta hur mycket aktie som emitterats för ett företag är marknadsvärde, även känt som marknadslock. Analytiker använder också marknadsvärde för att jämföra företagets storlek. Ett företag med ett stort marknadsvärde ägs av en stor grupp aktieägare och vice versa. Du kan beräkna aktiens aktiekurs om du vet marknadsvärdet och antalet utestående aktier.

Steg

Se upp aktuell marknadsvärdering för företaget. Du kan hitta detta på din favoritinvesteringswebbplats eller genom att fråga din börsmäklare. Låt oss säga att du äger Stock XYZ och den har en marknadsvärde på 100 miljoner dollar.

Steg

Se upp antalet aktier som är utestående för företaget. Denna siffra finns tillgänglig på bolagets balansräkning, som finns i bolagets senaste årsredovisning. Årsredovisningen är vanligtvis tillgänglig för investerare på bolagets webbplats eller genom att begära en via Investor Relations-avdelningen. Låt oss säga att antalet utestående aktier för bolaget är 1 miljon.

Steg

Beräkna aktiekursen. Dela marknadsvärdet med det nuvarande antalet utestående aktier. För detta exempel är beräkningen 100 miljoner dollar dividerad med 1 miljon vilket är 100 dollar.


Video: Vad är en Tenbagger? Aktierna som Stigit till Himmelen