I Den Här Artikeln:

Om ett företag flyter sina aktier på en börs, är det enligt lag lagstadgat att kvartalsvis offentliggöra ett resultaträkning för allmänheten. Från resultaträkningen kan du enkelt få den information som behövs för att beräkna det genomsnittliga antalet utestående aktier för ett visst kvartal. Även om beräkningen är relativt enkel skiljer sig förfarandet något ifrån företaget företrädesvis utdelningar.

Steg

Hämta resultaträkningen för företaget i fråga. Resultaträkningen, även känd som en resultaträkning i vissa jurisdiktioner, kommer att innehålla information som rörelseresultat, inkomstskatt och förluster om det ska följa International Accounting Standards Board.

Steg

Hämta nödvändig information från den inkomsträkning som behövs för din beräkning. Specifikt behöver du det grundläggande resultatet per aktie, nettoresultatet och eventuellt föredragna utdelningar. Om företaget är offentligt noterat är det enligt lag lagstadgat att lämna denna information kvartalsvis.

Steg

Subtrahera de föredragna utdelningarna för kvartalet från bolagets nettoresultat, om företaget utfärdar föredragna aktier. Dela sedan det grundläggande resultatet per aktie med detta värde. Detta ger dig det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier, om företaget utfärdar önskat lager.

Steg

Dela upp grundläggande vinst per aktie efter nettoresultatet. Detta ger dig det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för ett visst kvartal om företaget inte utfärdar önskat lager.


Video: