I Den Här Artikeln:

Det enda du kan vara säker på när du driver ett företag är att du måste betala skatt. Din inkomst kommer att beskattas och din försäljning kommer att beskattas. En av de svåraste delarna om att betala dina skatter är bara att räkna ut vad du är skyldig. Lyckligtvis finns det formler som är utformade för att hjälpa till med detta. Till exempel, om du vet vad din brutto försäljning och skattesats är kan du bestämma vad det faktiska skattebeloppet är.

Kalkylator med penna

Steg

Granska beräkningen för beräkning av moms. Beräkningen är: Gross Sales - Brutto Försäljning dividerad med (1 + Skattesats).

Steg

Bestäm din skattesats. Detta beror på statens försäljningsskattesats. Låt oss säga att statens nuvarande skattesats är 5 procent.

Steg

Beräkna brutto försäljning utan skatt. Detta motsvarar din brutto försäljningsfaktor dividerad med 1 + "skattesats". Låt oss säga att försäljningen var $ 10.000. Brutto försäljning utan skatt motsvarar: $ 10 500 / 1,05 eller $ 10 000.

Steg

Subtrahera bruttoförsäljningen utan skatt från bruttoförsäljning för det faktiska momsbeloppet. Beräkningen är: $ 10 500 - $ 10 000 = $ 500.


Video: Lagervärdering LVP enligt FIFU