I Den Här Artikeln:

Kalkylarksprogram som Microsoft Excel är idealiska för att beräkna många finansiella variabler, till exempel avkastning eller nuvärde. Varje variabel i en ekvation kan bestämmas så länge som värdet av de andra variablerna är känt. Använd Excel för att beräkna terminalvärdet av en växande perpetuitet baserat på löpande betalning vid utgången av den första perpetuityperioden (räntebetalningen), tillväxttakten för kontantbetalningarna per period och den implicita räntesatsen (den tillgängliga kursen på liknande produkter), vilket är den avkastning som krävs för investeringen. Till exempel kan en evighet börja med en räntebetalning på 1 000 USD vid utgången av det första året, med betalningen att öka med 1 procent årligen och med liknande produkter med en ränta på 2 procent.

Ange värdet för varje variabel och den växande perpetuitetsformeln i Excel

Steg

Ange det belopp som perpetuiteten betalar i slutet av den första perpetuityperioden i cell 'B2' i Excel. Till exempel, om evigheten betalar $ 1000 vid slutet av det första året, ange '1000' i cell 'B2'. Märk den intilliggande cellen "C2" som "Första betalningen".

Steg

Ange den implicita räntesatsen (den ränta som är tillgänglig för liknande investeringar) på evighetens kontantbetalningar i cell "B3". Till exempel, om den implicita räntesatsen på evighetens betalningar är 3 procent årligen, mata in '0.03' till cell 'B3'. Märk den intilliggande cellen "C3" som "Räntesats".

Steg

Ange den årliga tillväxttakten för evighetens kontantbetalningar i cell "B4". Till exempel, om evighetens betalning växer med en procentsats på 2% procent årligen, skriv in '0,02' i cell 'B4'. Märk den intilliggande cellen 'C4' som 'Growth Rate'.

Steg

Ange formeln '= B2 / (B3-B4)' i cellen 'B5'. Formeln är den årliga betalningen vid utgången av den första perpetuityperioden dividerad med skillnaden mellan räntan och tillväxten. Resultatet är det slutliga värdet av den växande evigheten under tiden före den första betalningen. Märk den intilliggande cellen "C5" som "Terminalvärde".


Video: