I Den Här Artikeln:

En trippel netto leasing är ett avtal mellan en hyresgäst och hyresvärd som gör hyresgästen ansvarig för alla kostnader för fastigheten utöver hyran. Denna typ av leasing är vanligt för kommersiella fastigheter, och enligt Money Alert betalar hyresgästen hyror, skatter, försäkringar och underhåll på byggnaden. Triple.net säger att tredubbla näthyror ofta används för mycket stora fastigheter och långsiktiga leasingavtal på cirka 10 år eller mer. Den största fördelen med en trippel netto leasing för en hyresgäst är större kontroll över byggnaden. För hyresvärdar är den uppenbara fördelen att undvika att betala några kostnader på byggnaden medan hyresgästen har ansvar för alla kostnader.

Hur man beräknar Triple Net Lease: hyresgästen

Steg

Dela de årliga fastighetsskatterna med 12 för att bestämma månadsskatten. Detta resultat blir skatt per månadsfigur.

Steg

Beräkna månadsförsäkringskostnaden genom att dela den årliga försäkringskostnaden med 12. Detta resultat blir försäkringen per månadsfigur.

Steg

Lägg till månatliga hyreskostnader, månatlig underhållskostnad, skatt per månad och försäkring per månadsfigur. Summan av dessa kostnader kommer att vara månatlig trippel netto leasingkostnad.


Video: Real Arc Reactor (ionized plasma generator)