I Den Här Artikeln:

Skuldkapacitet kan låta som en förvirrande finansiell term, men det handlar bara om hur mycket en individ eller organisation kan låna. Specifikt hänvisar det till hur mycket finansiering en organisation kan låna innan den blir ekonomiskt begränsad. Denna punkt varierar beroende på bransch och företag. Tidningsartikeln "Determinants of corporate borrowing" är vanligtvis en obligatorisk läsning för varje första års MBA-student i ekonomi. Studien använder bland annat skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad för att bestämma skuldkapaciteten.

Steg

Granska skuldtäckningsgraden (DCR). DCR används ofta av långivare som ett mått på skuldkapacitet. I ekvationen används vinst före ränta, skatter och avskrivningar (EBITDA) eller kassaflöde för att betala skuld som täljare och motsvarande skuldbetalningar i samma period som nämnaren.

Steg

Beräkna räntetäckningsgraden. Räntetäckningsgraden används tillsammans med DCR för att bestämma skuldkapacitetsnivåerna. Återigen används EBITDA som täljare och räntebetalningar används som nämnare. Ju lägre förhållandet är, desto färre gånger kan företaget betala räntebetalningar med tillgängliga vinster - desto mer är företaget belastat av skuldkostnaden.

Steg

Jämför med andra företag inom samma bransch. Ett förhållande är ingenting utan jämförbara tal. Använd ett online finansiellt forskningsverktyg som Yahoo! Finans för att se upp DCR och räntetäckningsförhållanden. Ett företag med låga likvida medel och räntetäckningsgrad har en lägre skuldkapacitet än företag med högre andelar.


Video: