I Den Här Artikeln:

Utility funktion är en ekonomisk term som beskriver huruvida någons önskningar är nöjda. Även om det är teoretiskt bara en fråga om tillägg, är realiteten att det är extremt svårt att definiera tillfredsställelse i objektiva termer. Det kan faktiskt vara omöjligt.

Hur man beräknar verktygsfunktionen: Även

Men om du vill fokusera på en del av någons tillfredsställelse kan du använda verktygsfunktionen för att beräkna hur bra deras nuvarande livsstil uppfyller den definitionen av tillfredsställelse.

Ekvationen är U = f (x1, x2,... xn)

Steg

Definiera vilken del av någons livsredskap som ska definieras för denna övning. Tänk exempelvis att din tillfredsställelse är direkt relaterad till hur många kontorsmaterial du har.

Steg

Hitta dina X-värden. Om någon äger en häftapparat, fyra reamar av papper, en bärbar dator och en kopiator, då kommer hans användningsformel att vara U = f (1,4,1,1)

Steg

Lägg till dina X-värden tillsammans. I detta fall är nyttjandevärdet 7 för vårt ämne.


Video: