I Den Här Artikeln:

Beroende på din arbetsgivares policy kan du se din semesterlön som visas separat på din lönestub. Din semesterlön kommer i allmänhet att vara i samma takt som din vanliga lön, så att beräkna det använder samma process som en vanlig lönekalkylberäkning. Om av en eller annan anledning lönen är i en annan takt, måste du få denna kurs innan du börjar beräkningsprocessen.

Hur man beräknar semesterbetalning: takt

Steg

Bestäm din timlön (om du inte vet det) genom att dela din årslön med antalet arbetstimmar i ditt arbetsår. En 40-timmars arbetsvecka ger 2080 arbetstimmar årligen; en 35-timmars arbetsvecka har 1 820 timmar. För en $ 40.000 lön och en 40-timmars arbetsvecka kommer timlönen till 19,23 dollar.

Steg

Bestäm din semester genom att antingen lägga till de dagar du tilldelas eller att du tar av och multiplicerar det antalet med antalet timmar på din ordinarie arbetsdag. Vissa arbetsgivare tilldelar semestertid i timmar i stället för dagar, i så fall kan du bara använda det numret.

Steg

Multiplicera din timlön (eller din semesterlön, om den skiljer sig från din timlön) med antalet semester timmar. Till exempel ger en timelön på $ 19,23 multiplicerad med 80 timmars semestertid $ 1,538,40 i semesterlön.


Video: