I Den Här Artikeln:

Lön och löner är ungefär synonyma och refererar till vanliga betalningar för ditt arbete. I vanligt språk hänvisar löner ofta till en timlön av löner och löner till en årslön. För planeringsändamål kan det vara till hjälp att beräkna vad din sanna timlön är baserad på din lön eller för att räkna ut din årslön utifrån din timlön. När du väl vet dessa kan du göra äpplen-till-äpplen jämförelser med andra anställningsmöjligheter.

Hur man beräknar löner och löner: vecka

Beräkna din lön eller löne för ekonomisk planering.

Beräkna lön från löne

Steg

Granska en nyligen betald stub för att ta reda på vad din timelön eller lönesumma är.

Steg

Totalt antal timmar du arbetar i en vecka. Om du arbetar regelbundna timmar varje vecka är det enkelt. Om ditt schema ändras från vecka till vecka, ta det genomsnittliga antalet veckor för att få en bra uppskattning.

Steg

Multiplicera din timlön med arbetade timmar på en vecka för att få din brutto veckolön. Till exempel, om din löne är $ 15 per timme, och du arbetar i genomsnitt 35 timmar per vecka, är din brutto veckolön 525 $.

Steg

Multiplicera din brutto veckolön med 52 för att få din årslön. I detta exempel motsvarar en brutto veckolön på 525 dollar en årslön på 27 300 dollar.

Beräkna löne från lön

Steg

Totalt antal timmar du arbetar i en vecka. Om ditt schema ändras från vecka till vecka, ta det genomsnittliga antalet veckor för att få en bra uppskattning.

Steg

Multiplicera det genomsnittliga antalet timmar du arbetar varje vecka med 52 för att få totalt årliga arbetade timmar. Om du till exempel arbetar i genomsnitt 40 timmar per vecka arbetar du 2080 timmar per år.

Steg

Dela din årslön med det totala antalet årliga arbetade timmar. Till exempel, om din årslön är $ 55.000, och du arbetar 2.080 timmar om året, är din timlön 26,44 dollar.


Video: Om löner, skatt o arbetsgivaravgifter