I Den Här Artikeln:

Avkastningsräntan berättar vilken procentandel som gjordes av en investering. Ett företag kan använda avkastningsgraden för att jämföra olika projekt eller investeringar för att se vilken som är mest lönsam. För att beräkna avkastningsgraden behöver du alla involverade variabler, inklusive den initiala investeringen och hur mycket pengar som görs från investeringen. Avkastningsräntan beräknas under en viss tidsperiod, till exempel en eller fem år. Ju högre avkastningstakten desto mer lönsam investering.

Steg

Bestäm mängden av din ursprungliga investering. Du måste också veta hur slutet av investeringsperioden är. För vårt exempel investeras $ 10 000 i ett år. Bestäm hur mycket pengar som gjordes av investeringen i slutet av året.

Steg

Dela upp hur mycket pengar intjänade från investeringen med den initiala investeringen. Om 400 kronor uppnåddes från investeringen i slutet av året dela 400 dollar med 10 000 dollar. Avkastningsgraden skulle vara 4 procent (.04). Om det intjänade beloppet var 750 dollar skulle avkastningsgraden vara 7,5 procent.

Steg

Jämför ränta på två investeringar. Om du investerar 3 000 USD i ett år och får en avkastning på 200 USD är avkastningsgraden 6,6 procent (.066). En investering på $ 15.000 för ett år returnerar vinst på $ 950; Därför är utbytet 6,3 procent (0,063). Många företag kommer att överväga att investeringen på $ 3 000 blir den bättre investeringen eftersom den har den högsta avkastningsgraden.


Video: