I Den Här Artikeln:

Avkastning till löptid är ett viktigt koncept för obligationsinvesterare. De utbyte till förfall (YTM) är den avkastning som en investerare skulle tjäna på ett obligationslån som köptes idag och hölls till förfallodagen. I obligationsprissättningen är YTM den räntesats som gör att de diskonterade framtida kassaflödena motsvarar det aktuella marknadspriset på obligationslånet.

Avancerad finansiell kalkylator

En finansiell räknemaskin är till nytta vid beräkning av avkastning till löptid.

Allmänna processer

Att lösa den matematiska formeln för YTM är besvärlig och svår, men beräkningen är enkel med en finansiell miniräknare. Information om aktuellt pris, nominellt värde, år till förfall och kupongränta eller kupongbetalning tas in i kalkylatorns pengars tidsvärde funktioner. Lösning för räntan ger avkastningen till förfallodagen.

Exempel

Tänk på en obligationsförsäljning för $ 857 (PV) med en halvårlig kupongbetalning på $ 25 (PMT), ett nominellt värde på $ 1000 (FV) och 20 halvårsperioder (N) till förfallodagen. Beräkna avkastningen till förfall för denna obligation med hjälp av tidvärdet av pengarna på en finansiell räknare och lösa för räntesatsen (I) på 3,507%. I detta fall är räntan halvårsräntan och kan multipliceras med två för en årlig räntesats på 7,01%.


Video: Cheek - Timantit on ikuisia (Official video)