I Den Här Artikeln:

Pappersorder är finansiella instrument som har ett värde som motsvarar kontanter som betalats för dokumentet. Till följd av att avbeställning av en order kräver att instrumentet returneras till emittenten med en begäran om återbetalning. Vissa anläggningar kommer inte att återbetala det nominella värdet utan det ursprungliga kvittot, vilket visar att du köpte orderna. För att avbryta en order måste du först hitta originalinstrumentet och samla in de nödvändiga dokumenten.

Hur man avbryter en order: order

Pappersorder har ett värde som motsvarar kontantbeloppet för instrumentet.

Steg

Få den ursprungliga ordern från mottagaren, tillsammans med kvittot.

Steg

Gå till anläggningen från vilken du köpte orderna och begär en återbetalningsblankett om det behövs.

Steg

Fyll i formuläret i dess helhet och underteckna dokumentet. Du kan behöva inkludera serienumret och orderingången.

Steg

Skicka dokumenten till försäljaren tillsammans med din identifikation, om det behövs. De flesta företag kräver en nominell avgift för att återbetala orderna.


Video: 3 BIG MISTAKES THAT CANCEL YOUR WEIGHT LOSS