I Den Här Artikeln:

Återkallbara levande förtroende genererar vanligtvis öppna bankkonton för att hantera alla likvida medel som kontrolleras av förtroendet, samt att ge ett konto för hantering av administrativa kostnader för förtroendet. Detta konto kontrolleras av förvaltarna, med en eller flera av de förvaltare som är etablerade med bankkontot som innehavscheckningsmyndighet. Endast de här förvaltarna med denna auktoritet kan hantera alla transaktioner som innebär att pengar tas bort från kontot, inklusive kassakontroller som görs på kontot. Så länge som signeringsmyndigheten är närvarande, kan förvaltaren betala kontot genom insättning och uttag, och tar bort pengar från kontot som auktoriserat.

Hur Kontantcheck gjordes till Revocable Living Trusts: konto

Behandla kontroller som görs till ett återkalleligt förtroende som en check som görs till ett företagskonto för avbetalningsändamål.

Steg

Ta checken till banken som hanterar förtroendets bankkonto.

Steg

Ha en förvaltare med kontroll av auktorisation till kontot godkänna och deponera checken med banken till det återkallbara levande förtroendeets konto.

Steg

Har förvaltaren återkalla kontot i kontanter, beloppet av den check som deponeras till förtroendet. Förvaltaren måste signera för återkallandet och ansvaret för att fastställa att återkallandet överensstämmer med förvaltningsavtalets parametrar.


Video: