I Den Här Artikeln:

Om du vill betala en check som betalas till ditt företag, behöver du ett företagskonto. Att lägga till ett "göra affärer som" namn på ditt företagskonto hjälper banken att bekräfta dig och företaget är samma enhet. Beroende på vilken typ av verksamhet du har kan du behöva sätta in checken innan du kan betala den.

Affärsman pratar med chefer under mötet i styrelserummet

Affärsmän samlades ihop.

Regler för företag

Din förmåga att betala en check som betalas till verksamheten beror på vilken typ av verksamhet som helst. Om din verksamhet är enmansföretag, är du ensam ägare och behöver inte särskild auktoritet att godkänna och kontantera kontrollerna. För partnerskap, företag och LLC måste du bevilja signaturmyndighet för att tillåta en individ att agera på företagets vägnar för kontantkontroll. Utan ordentlig myndighet kan den person som betalar checken vara ansvarig för bedräglig godkännande. Checkar kan behöva deponeras snarare än inbetalas om du inte har angett vem som har tillstånd till kontokontroller.

Checkar betalas till kontanter

Om du vill ha kontanter från kontot, men inte kan betala kontot, kan du sätta in checken och skriva ut en check som betalas till "kontanter" från företagskontot. Om checken görs kontant, kan alla som är i besittning av checken betala den. Ställ bakom kontrollen med din signatur, precis som du skulle med någon annan check.


Video: