I Den Här Artikeln:

Fel på en check kan innehålla en felstavning av ditt namn eller checken skrivs till ett annat namn. Det är olagligt att korrigera eventuella fel på egen check. Lyckligtvis finns det andra metoder för att korrigera felet så att du fortfarande kan betala eller sätta in instrumentet.

Förbered skrivkontroll

Människans hand skriver en check.

Alternativ för att presentera kontrollen

Din bank kan förbise en mindre felstavning eller variation i betalningsmottagarens namn om det fortfarande är känt som ditt namn. De flesta tillåter dig att sätta in checken om den ligger väldigt nära namnet på ditt konto. Du kan också godkänna checken med betalningsmottagarens namn som stavat, och godkänn sedan under det här med rätt stavning av ditt namn. Om betalningsmottagaren är en annan person helt, kan de godkänna checken till dig specifikt genom att skriva på den "Betala till ordningen på [ditt namn]."

Reissuing checken

Du kan få kontrollen omdefinierad om den har skrivits till en annan person som inte är tillgänglig eller stavningen av betalningsmottagarens namn är väsentligt annorlunda än hur du stavar din. Du måste returnera den ursprungliga kontrollen till emittenten.


Video: Nordea mobilapp - göra överföringar och betalningar - så här funkar det