I Den Här Artikeln:

När du hyr ut till en hyresgäst i avsnitt 8, kommer bostadsverket eller HA, som kör programmet i ditt område, att skicka en 1099-C blankett om hur mycket hyran du betalade året innan. HA kommer också att skicka denna information till Internal Revenue Service eller IRS. Din hyresgäster kommer inte att ge 1099 blanketter men du måste fortfarande rapportera all inkomst du får från sin del av hyran. Underlåtenhet att rapportera avsnitt 8 hyresintäkter kan leda till böter eller fängelse för skatteflykt.

Steg

Ladda ner Schema E skattesedel från IRS hemsida. Ange ditt namn och socialförsäkringsnummer längst upp på sidan.

Steg

Ange egendomens adress och egenskapstypen, t.ex. enfamiljesenhet, duplex eller flerfamiljshus, i den första sektionen. Om du använde fastigheten som bostad i mer än två veckor, ange det genom att markera rutan märkt "Ja". Om inte, markera "Nej"

Steg

Ge den totala hyreskostnaden du fick på rad tre. Detta inkluderar hyresgästens andel av hyran och beloppet Sektion 8 betalat.

Steg

Inkludera kostnader som uppkommit från hyresfastigheten och eventuella avskrivningar på linjerna 5 till 20.

Steg

Subtrahera kostnaderna och avskrivningarna från den inkomst du fick för att få den totala skattepliktiga hyresintäkten. Inkludera detta nummer på rad 17 i formulär 1040.


Video: Göteborgs kommunfullmäktige 2018-05-17