I Den Här Artikeln:

Veterans funktionshinder är inte skattepliktiga. Oavsett om veteranavdelningen betalar dig invaliditetsersättning, invalidpension eller betalar din familj på grund av din funktionshinder, är pengarna skattefria. Som en funktionshindrad veteran rapporterar du inte ens fördelarna på din blankett 1040. Om du får funktionshinder från en annan källa - din civila arbetsgivare säger att du är veteran gör dem inte skattefria.

komma igång med skatter

Närbild av en penna fyller ut en 1040 skattesedel

Pension Vs Invaliditet

När du får en VA-pension baserad på dina tjänsteår, är det skattepliktigt, även om du går i pension på grund av funktionshinder. Om en del av din pension är invalidiserad är den delen fortfarande skattefri. Ibland kommer VA inte att klassificera dig som handikappad förrän efter din pension börjar. När det händer kan några av dina tidigare pensionsutbetalningar omklassificeras retroaktivt som funktionshinder, vilket sänker din skattepliktiga inkomst. Du kan få återbetalning för de tidigare åren genom att lämna in en ändrad retur, Form 1040X, tillsammans med ditt VA-invaliditetspapper.


Video: