I Den Här Artikeln:

Arbetslöshetsförmåner ger löpande ersättning till personer som har separerats från sin arbetsgivare utan eget ansvar. Ersättning ges till en reducerad skattesats av en individs lön. Eftersom varje stat styr och förvaltar sin egen policy för arbetslöshetsersättning, kan stödberättigande krav för dem som vill ansöka om förmåner variera. Men varje stat kräver liknande åtgärder för att enskilda ska kunna göra anspråk på förmåner. Faktum är att många stater har "One Stop" -centra inrättat där arbetslösa arbetstagare kan anspråk på förmåner och hitta arbete.

Steg

Kontakta din stats arbetslöshetsförsäkringsbyrå omedelbart efter att ha separerats från din arbetsgivare. Var beredd att ge faktuell information, till exempel din senaste arbetsdag, din jobbtitel och beskrivning, din adress och din arbetsgivare, orsaken till separation och ditt personnummer.

Steg

Vänta på att få meddelande från byrån när det gäller din behörighet. När du väl är berättigad kvalificerad, vänta med att få information om din veckovisa nyttjandegrad och ditt "anspråk".

Steg

Ringa in din fordran på det datum som anges på din ansökningsblanketten. Du kan också maila i ditt krav. När du ringer, var noga med att lyssna på varje fråga helt innan du svarar. Ange ditt personnummer.

Steg

Rapportera eventuella arbetstimmar under veckan utöver löner som erhållits. Om du skickar in din ansökan, se till att du skriver under på blanketten innan du skickar.


Video: