I Den Här Artikeln:

Unionens pensionsförmåner kan uppgå till en betydande del av din pensionsplan. Dina pensionsförmåner ger dig en garanterad inkomst för livet. Dessa förmåner finansieras av din arbetsgivare och garanteras av Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC). När du går i pension betalas dessa förmåner till dig, men vad händer om du vill gå i pension tidigt? Du kan fortfarande få några av dina pensionsförmåner. Du borde förstå hur man ska gå om att hävda sin fackliga pension före din normala pensionsålder.

Steg

Begär en pensionsfördelning. Din fackföreningsrepresentant hjälper dig att få din pensionsförmånsfördelning. Denna blankett måste fyllas i innan du kan ansöka om pensionsförmåner.

Steg

Fyll i formuläret och namnge en mottagare. Om din pension tillåter en tidig distribution måste du fylla i distributionsförfrågan. Namn din make som mottagare om du är gift. Annars måste du få din makas tillåtelse och få henne att underteckna ett upphävande av framtida förmåner, så att du kan ta en schablonpension eller livstidsbetalning utan ersättning till din make.

Steg

Skicka in din blankett till din fackliga representant. Din pension betalas inom 30 dagar efter att du skickat in din blankett.


Video: