I Den Här Artikeln:

Att jämföra aktiekurserna är ett bra sätt att avgöra om ett visst lager är ett bra värde i förhållande till andra aktier i sin bransch, eller bara för att undersöka lager som prissätts över eller under ett visst tröskelvärde. Det är lätt att jämföra aktiekurserna på Internet, och många verktyg finns tillgängliga för att skärpa bestånd enligt dina egna kriterier. Genom att använda grundläggande analys för att jämföra aktiekurserna är det traditionella sättet att långsiktigt investera, men med hjälp av teknisk analys för att kvantifiera rörelser i aktiekurs kan det vara en utmärkt kortsiktig strategi.

Att släppa aktiemarknadsnumren

Steg

Analysera ett företags pris-till-vinst-förhållande. Den mest traditionella metoden för att bestämma huruvida ett värde är korrekt värderat är att analysera detta förhållande av priset till bolagets årliga vinst per aktie. P / E-förhållandet är kärnan i grundanalysen.

Om XYZ till exempel tjänat $ 8,50 per aktie förra året och aktien handlar på 125 USD per aktie har aktien ett P / E-förhållande på cirka 15 till 1. Med andra ord är börsen handel med 15 gånger årsresultatet. Generellt sett är det lägre P / E-förhållandet, desto bättre värde representerar stocken. Äldre blue chip-företag handlar vanligtvis vid åtta till tolv gånger intäkter, medan highflying-teknikföretag kan handla med 30 till 40 gånger vinst eller mer. Ett företag kan till och med förlora pengar och handla till ett högt pris.

Steg

Jämför ett aktiekurs till andra företag inom samma sektor. Det är uppenbart att två eller flera börsnoterade företag i samma företag borde vara ungefär lika i aktiekurs, men det är sällan fallet. Genom att analysera en hel affärssektor (flygbolag, bank, byggande etc.) får du en känsla för vilka är de bästa börsen i den specifika sektorn. Att jämföra aktiekursen sida om sida visar ofta vilka företag som är bäst positionerade för tillväxten inom den branschen. Google Finance erbjuder utmärkt sektordäckning.

Steg

Analysera de största vinnarna och förlorarna. De flesta börsnoteringssystemen ger dig tillgång till dagens största pris och procentuella rörelser. Lager som har vunnit eller förlorat det största dollarn eller procenten gör intressanta analyser och potentiella investeringar. Lager som förlorade mycket av sitt värde en dag kan bero på en bra återhämtning nästa. På samma sätt kan du, genom att studera de bestånd som uppnådde mycket på en viss dag, kunna identifiera andra lager som är redo att göra ett liknande drag.


Video: Teknisk Analys - Analysera Innan du Investerar [Webbinarium]