I Den Här Artikeln:

En jordbruksexekutör ansvarar för att slutföra en inventering och bedömning, oftast inom 30 till 90 dagar av en decedents död. Inventningen måste både lista tillgångar och innehålla en beskrivning och rättvis marknadsvärdering för fastigheter, personliga egendom, bankkonton och decedents skulder. Fullständig upplysning är avgörande, eftersom domstolen, arvingar och fordringsägare använder informationen för arv, skatt och skuldåterbetalning.

Sista önskan

Du behöver inte inkludera objekt som heter i en decedents vilja.

Komma igång

I de flesta stater kommer probaträtten att skicka ett tomt inventeringsformulär med dekret och intyg som visar att du är boendets exekutör. I annat fall ladda ner och skriv ut formuläret på statens eller länsdomstolens webbplats. Om det finns en testamente, granska det innan du börjar, för att du inte behöver lagra några gemensamt ägda tillgångar eller tillgångar som decedent bortskaffas i en testamente. När du registrerar inventerings tillgångar listar du värderade poster och finansiella konton separat, men listar och värderar gemensam personlig egendom i en enda summa.

Samla in tillgångsinformation

Du behöver fordonsrubriker, fastighetsakt och bank- och investeringskontonummer för alla tillgångar som ägs uteslutande av decedent. Sök igenom decedents finansiella poster och granska testamentet, inkomstskatt och bankkonton för att hitta finansiell information. Arbeta med en advokat för att få kopior av några saknade poster. Sök efter och lista eventuella saknade personliga tillgångar. Enligt advokat Cary A. Lind, kan en advokat hjälpa dig att hitta och återhämta värdefulla saker, men om du inte vet vem som har innehav av mindre värdefulla tillgångar, kan det inte vara värt den tid och kostnad som krävs för att driva återhämtningen.

Spela in kassa tillgångar

Spela in varje föremål i sin rätta del på inventeringsformuläret. De flesta inkluderar separata avsnitt för personlig egendom och fastigheter. För kontant tillgångar, ange namnet på det finansiella institutet, kontotypen och numret, tillsammans med dollarvärdet för varje konto från och med dödsdatumet, eller i vissa stater, datumet för ditt avtal som exekutör. Granska instruktionerna noggrant, eftersom vissa stater kan kräva fullständiga kontonumrar, medan andra kanske bara behöver de sista fyra siffrorna.

Notera icke-kontanta tillgångar och fastigheter

Enligt Jennifer MacDonnell av The Paralegal Society, kommer många stater att utse en bedömare för att värdera icke-kontanta tillgångar, inklusive fastigheter och specialprodukter som smycken, fordon, konst och antikviteter. Men även om du inte är ansvarig för att värdera dessa objekt på egen hand, kan du fortfarande inkludera oberoende utvärderingar för att hjälpa den domstolsutnämnda appraiseraren. För fastigheter tillgångar, lista adressen och ge en fullständig juridisk beskrivning tillsammans med paketnummer. Beskriv andra icke-kontanta tillgångar så fullständigt som möjligt.


Video: Göteborg kommunfullmäktige 2017-11-23