I Den Här Artikeln:

Ureaplasmainfektioner orsakas av små bakterier som kommer in i kroppen. Bakterierna, som fungerar mycket som ett virus, kan leva i kroppen utan att orsaka obehag och kan existera utan din vetskap, enligt The Cleveland Clinic. Bakterierna spridas genom slemtyps kroppsvätskor. Infektionen är härdbar och behandlad med antibiotika. Obehandlad ureaplasma är associerad med meningit, infertilitet och lunginflammation.

Steg

Att ha oskyddad sexuell kontakt sprider bakterierna. Upp till 70 procent av sexuellt aktiva par påverkas av ureaplasma, enligt kliniken för sexuellt överförda infektioner. De bakterier som orsakar ureaplasmainfektioner kan också leva i kroppen under lång tid innan symtomen dyker upp.

Steg

Att ha icke-sexuell kontakt med en annan persons kroppsvätskor sprider också ureaplasmakroppen. Bakterierna kan leva i andningsvägarna och resa från person till person genom hosta eller nysa. Bakterierna lever dock inte normalt i blodet, utom i fall av personer med immunförsvar, enligt Medscape Reference.

Steg

Kontrollera dig själv för symtom, inklusive buksmärtor, smärta vid urinering, ovanliga utsläpp eller blödningar. Dessa symtom är oftast förknippade med ureaplasma, även om infektionen ofta är symptomlös.

Steg

Få testad för ureaplasma. Testet är inte ett standardtest som utförs av en allmänläkare eller gynekolog och måste begäras. Cleveland Clinic rekommenderar att en infekterad person och hans eller hennes sexpartner alla genomgår behandling.


Video: