I Den Här Artikeln:

Se upp din dagliga procentsats för lånet, kreditnivån eller kontot. Det kan anges som den dagliga periodiska räntan eller räntefaktorn.

Steg

Multiplicera den dagliga procentsatsen med 365 för att konvertera den till en årlig procentsats.

Steg

Multiplicera resultatet med 100 om svaret kom ut som ett decimaltal och du vill uttrycka det som en procentandel. Till exempel, om du hittat den dagliga kursen är 0.000274, multiplicera med 365 för att finna att din årliga kurs är 0,1. Multiplicera med 100 för att finna att den årliga procentsatsen är 10 procent. Beroende på formatet för den inledande dagskursen behöver du inte göra det här steget.


Video: ? FREE Instagram Influencer Marketing Strategy 2019 - Shopify [+ In Four Days?!]