I Den Här Artikeln:

Intern avkastning, förkortad IRR, är en beräkning som ofta används för att jämföra investeringar som fastigheter och försäkringar. Enkelt uttryckt definierar IRR tillväxten av din investering i procent. Antalet beräknas utifrån investeringens värde i slutet av en tidsperiod, i motsats till startkapitalet och eventuella betalningar som gjorts under perioden. IRR beräknas ofta på en månadsperiod och måste extrapoleras till en årlig avkastning för redovisningssyfte. Multiplicera med 12 ger en ungefärlig bild, men exakta beräkningar använder en mer komplex ekvation.

Bärbar dator med kalkylblad på skärmen

Kalkylprogrammet kan öka IRR-beräkningarna.

Steg

Lägg till 1 till din månatliga IRR. Om din månadsavkastning exempelvis är sex procent, lägger du till 1 till 0,006 för totalt 1 006.

Steg

Höj den totala till den 12: e kraften. I detta fall skulle det ge en siffra på 1,0744.

Steg

Subtrahera 1 från summan. I vårt exempel lämnar det 0.0744. Uttryckt i procent, som fungerar till en årlig IRR på 7,4 procent.


Video: