I Den Här Artikeln:

En bokföringstidpunkt, FIFO hänvisar till först-in-first-out-metoden för förvaltning av tillgångar och värdering. Till skillnad från sin syster metodologi, sista in-first-out, definierar termen att de första produkterna i lager är de första inventeringsobjekten som tas ut. I perioder med stigande priser betyder det att äldre inventarier - den första inventeringen i - har ett lägre värde på böckerna och lämnar nyare och dyrare inventering i balansräkningen. Detta medför att kostnaden för sålda varor minskar, samtidigt som nettoresultatet ökar. Av skattemässiga skäl tillåter IRS endast företag att lösa en värderingsmetod utan att byta mellan dem under året utan tillstånd.

Ung affärskvinna äter lunch vid skrivbordet

Revisorer använder kalkylblad och speciella metoder för värdering och spårning av lager.

Steg

Granska inventeringslikvationen för att förstå hur du ställer in ett kalkylblad för FIFO. Ekvationen är Börsinventarier + Nettoinköp - Kostnad för sålda varor = Avslutande lager. FIFO-metoden innebär att den första produkten som går in i lager är den första produkten som säljs.

Steg

Öppna ett Excel-kalkylblad. Skapa kolumner med följande kolumnhuvud: "Börja Inventory", "Nettoköp", "Kostnad för sålda varor" och "Avslutande lager".

Steg

Skriv in mängden av din ursprungliga inventering. Låt oss säga att du äger en kafé och gör 100 kopp kaffe som säljer till en kostnad av 1 och 100 kronor nästa dag som säljer för en genomsnittlig kostnad på 2 dollar.

Steg

Märk första raden under kolumnrubrikerna som "Dag 1." Börjande lagervärde för dag ett är 100 koppar kaffe till en kostnad av $ 1. Den totala kostnaden för startvärdet är $ 100. Märk andra raden "Dag 2" och värdet är nu $ 200 eller $ 2 gånger 100.

Steg

Lägg till antalet inköp du gör för att fylla i din inventering i kalkylbladet. Låt oss säga att du köper 100 koppar kaffe till ett pris på $ 3 per kopp. Ange detta belopp i kolumn två som nettoköp.

Steg

Skriv in kostnaden för de första kopparna kaffe som kostnaden för varor som säljs i nästa kolumn. Du sålde 200 koppar kaffe. De första 100 kopperna kaffe kostar $ 100 och nästa 100 kostar $ 2. Den totala kostnaden för varor sålda för dessa dagar är $ 300.

Steg

Beräkna slutförteckning med hjälp av ekvationen som skrivs in i kalkylarksfältet för att sluta inventering baserat på varje kolumnrubrik: Börjande Inventarier + Nettoinköp - Kostnad för varor sålde = Slutande lager. Detta bör vara $ 300 + $ 300 - $ 300 = $ 300.


Video: The Book of Enoch Complete Edition - Multi Language