I Den Här Artikeln:

Linjepostbudgetar hjälper företag, entreprenörer och hushållshuvar att spåra och övervaka tillgängliga medel, intäkter och kostnader per typ. Redovisningsverktyget kan skapas för att återspegla år över årets skillnader mellan samma utgiftstyper eller för att spegla skillnaden mellan budget och utgifter för ett år. Du kan också använda redovisningsverktyget för att beräkna och övervaka upplupna eller prognostiserade utgifter.

Så här skapar du en budgetpost: varje

Skapa en budgetpostbudget

Steg

Öppna ett nytt kalkylblad med ett program som Microsoft Excel. Skriv upp fältrubrikerna längst upp i kalkylbladet. I fält, kolumn A och rad 1 (A1), skriv "Expense Type." I fält B1 skriver du "Aktuellt spendera". I fält C1, skriv "Förra året spendera." I fält D1, skriv "Nuvarande årsbudget". I fält E1 skriver du "Återstående kostnad för nuvarande år" och i fält F1 "Nuvarande år mot föregående år".

Steg

I fältet "Expense Type" och på separata rader listar du varje typ av kostnad du förväntar dig att spendera pengar på för året. Typiska kostnader för linjepostkostnader inkluderar "lön", "övriga löneutgifter" (som inkluderar skatter och sjukförsäkringskostnader) "resor och underhållning", "kontorsmaterial," "utbildning" och "marknadsföring och marknadsföring". Lista objekten efter varandra i separata rader som börjar vid kolumn A och rad 2 (A2) ner till A7 eller ner till dock många separata rader som du kommer att ha utgifter för.

Steg

Definiera gränser. Övergå till fält D1, "Nuvarande årsbudget". Börja med fält D2, fyll i den här kolumnen med den maximala tillåtna utgiften för varje "Kostnadstyp". Till exempel, för "Lönekostnadstyp" för tre anställda som tjänar 50 000 dollar per år, skulle du fylla i en totalbudget på 150 000 dollar. Gå ner i kalkylarkskolan och fyll i totalårsbudgeten för varje radposttyp.

Steg

Fyll i tidigare årsbruk. Övergå till fält C1, "Förra året spendera." Under denna kolumn fyller du i den totala summan av pengar som spenderas för varje kostnadstyp för det föregående året som börjar vid fält C2.

Steg

I början av varje månad fyller du i den exakta summan av pengar du spenderade för varje radkostnadstyp. Uppdatera den totala nuvarande spenderingen, som börjar vid fält B2, för olika utgiftstyper varje månad under hela året. Till exempel för "Lönekostnadstypen" i januari skulle du fylla 12 500 USD. I januari om du spenderade $ 150 på kopieringspapper, $ 75 på frimärken och $ 280 på skrivartoner, skulle den totala nuvarande utgiften för "kontorsmaterial" vara $ 505.

Steg

Övervaka nuvarande utgifter mot inställda budgetar. Bygg en formel i fält E2 under "Återstående tid för året" för att automatiskt subtrahera fältet "Aktuellt spendera", B2, från fältet "Aktuellt budget", D2. Om du använder Microsoft Excel för att skapa ditt budgetkalkylblad, ser formeln ut så här: "= D2-B2". Kopiera och klistra in den här formeln nedåt kolumn E tills du har fyllt i formeln för alla kostnadstyper på kalkylbladet.

Steg

Skapa en formel i fält F2, "Kostnadsförbrukning för året mot föregående år", för att spåra hur du hanterar din nuvarande årsbudget, fält B2, jämfört med hur bra du lyckades med ditt tidigare års budget, fält C2. Om du använder Microsoft Excel ser formeln ut så här: "= C2-B2". Kopiera och klistra in den här formeln nedåt kolumn F tills du har fyllt i formeln för alla utgiftstyper i kalkylbladet


Video: Läkare utan vänster: Free Healthcare (Freedomfest 2016)