I Den Här Artikeln:

Multiple Listing Service (MLS) är en databas som skapats av fastighetsmäklare för att marknadsföra sina listor. Vanligtvis kontrollerar lokala eller regionala fastighetsföreningar de lokala MLS, och en lista är inmatad - och borttagen från - MLS genom sina system.

Steg

Du måste först identifiera noteringsmäklare eller agent för MLS-listan som du vill radera. Om du inte känner till noteringsmäklare eller agent men du har MLS-numret kan du gå till Realtor.com och ange noteringsnumret för att dra upp noteringsinformationen. Ibland kommer det att finnas mer än en lista med samma MLS-nummer. När du har hittat rätt notering kommer du att kunna identifiera listagenten.

Steg

Ta reda på vem som undertecknade noteringsavtalet. Typiskt är det ägaren till fastigheten, men det kan också vara en förvaltare eller en av två eller flera ägare. Om du inte är fastighetsägare måste du säkra ett avtal med fastighetsägaren att noteringen ska dras tillbaka.

Steg

Ordna ett möte med noteringsmäklaren och signaturen i noteringsavtalet. På mötet instruerar mäklaren att avbryta noteringen.

Steg

Innan din notering avbryts måste agenten godkänna att du lämnar kontraktet. Han brukar be att du skriver ett avtal om att du ska återställa fastigheten inom ett visst antal dagar, du kommer att återuppta den ursprungliga agenten. När en lista har avbrutits är agenten skyldig att ta bort den aktiva MLS-noteringen.


Video: 3 Operationer på 6 Månader