I Den Här Artikeln:

Kraven för att sätta in en check med två namn på den beror på hur namnen skrivs på checken. Om de två namnen är förenade med "och", som "Jamie Doe och James Doe", är kraven mycket mer besvärliga än namnen förenade med "eller". Det beror på att checken är tekniskt för båda personerna, så om banken tillåter en person att betala checken kunde banken vara ansvarig om den andra personen inte samtyckte.

Sätt in kortet i ett ATM för att starta en finansiell transaktion

Hand att sätta ett bankkort i en bankomat

Namn anslutna med "eller"

Om namnen på checken sammanfogas av "eller", som "Jamie Doe eller James Doe", kan endera personen kontant eller sätta in checken - även utan den andra personens kunskap. Till exempel, om Jamie tar checken till banken och sätter in den på sitt eget konto, är det tillåtet.

Namn anslutna med "och"

Policyn för att sätta in en gemensam check varierar från bank till bank. Vissa kräver att båda parter bara skriver in checken. Andra kan kräva att båda parter är närvarande och visar identifiering. Alternativt kan endera parten sätta in checken till ett konto som hålls gemensamt med den andra personen. Till exempel kan Jamie deponera en check till "Jamie och James Doe" i ett checkkonto som har båda namnen på kontot.


Video: Girl Waves At Cop Everyday, The Day She Doesn’t His Gut Tells Him To Check Her House