I Den Här Artikeln:

Ett routingnummer är en nio siffrig bankkod som används för att identifiera en bank och hjälpa till med överföring av pengar mellan bankerna. Detta routingnummer visas ibland som ett bråkdelningsnummer i formatet ab-cd-e / ffff där "ab" representerar prefixstaden där banken är belägen; "cd" representerar institutionens id; "e" representerar det utgivande bankens filialnummer och "ffff" representerar Federal Bank ID-nummer. Om du känner till bankens traditionella routingsnummer kan du konvertera routingsnumret till ett bråkdelningsnummer.

Så här bestämmer du bråknummer: Steg

Steg

Ta de två första siffrorna i det nio siffriga routingsnumret, det här är prefixstaden eller regionen där banken är belägen.

Steg

Ta det tredje och fjärde siffran i det nio siffriga ruttenummeret, det här är bankens institutionens ID.

Steg

Ta den femte siffran i det nio siffriga routingsnumret, det här är utgivningsbankens filialnummer.

Steg

Ta de fyra sista siffrorna i det nio-siffriga routingsnumret, det här är Fed-bankens ID-nummer för den utfärdande banken.

Steg

Skriv om rutningsnumret i följande format: prefix city - institution ID - utfärdande filnummer / Fed banknummer.


Video: