I Den Här Artikeln:

Om du tjänstgjorde i militären och är invalid, kan du vara berättigad till antingen en VA-ersättning eller pensionskötsel. Det sätt på vilket VA-förmåner tilldelas baseras på procentuell bedömning av din funktionshinder, som VA bestämmer när det behandlar ditt anspråk och tilldelar dig dina månatliga förmåner. Om du är 100% fullständigt och permanent inaktiverad på antingen pension eller ersättning, har du rätt till vissa hälsovårdsförmåner som andra inte är, till exempel fri tandvård. Om du vill bestämma om du är 100% total och permanent på veteranens funktionshinder, behöver du bara jämföra ditt månatliga intäkter till VA Disability Rating Chart.

Så här bestämmer du om du är 100% totalt & permanent på veterans funktionshinder: funktionshinder

Steg

Leta reda på VA-invaliditets tabellerna på Veterans Affairs webbplats. Bestäm om du har ersättning eller pension. En ersättning är för veteraner vars funktionshinder förvärvades under militärtjänst, medan en pension är för veteraner vars funktionshinder inte var nödvändiga förvärvade i militär tjänst, men gör dem arbetslösa och med låg inkomst.

Steg

Välj den senaste tabellen (år) för din typ av funktionshinder.

Steg

Hitta ditt månatliga inkomstbelopp på bordet. Handikapprapporteringen kommer att listas bredvid den.


Video: